The Future Of Marketing Is eMarketing

Certifications

Certified

AT&D Center Graduates

1) Aspa Mangana
2) Stathis Aspiotis
3) Christos Tzamouranis
4) Kostas Katsainos
5) Vassilis Kostopoulos
6) Dimitris Kondarakis
7) Stamos Karvouniaris
8) Peri Adam
9) Bill Ragos
10) George Filippopoulos
11) Marios Flourentzou
12) Natalia Panagi
13) Christina Adamopoulou
14) Dimitra Gkouma
15) Georgios I. Vlachos
16) Jenny Fetokaki
17) Maria Fthenou
18) Stavros Zakkas
19) George Georgiou
20) Aneta Piel
21) Maria Apostolidou
22) Depy Kaminis
23) Ioannis Boukouvalas
24) Manolis Kontolios
25) Mariana Tranaka
26) Michael Desiree

 

 

 

 

Post to Twitter